התקשר/י עכשיו

03-7785504 או השאר/י פרטים ונחזור אלייך




זכויות עובדים:

כל העובדים המועסקים בישראל זכאים בין היתר לזכויות שלהלן:

שעות התלמדות או חפיפה במסגרת העבודה, מחויבות בתשלום של שכר מינימום לפחות.

התלמדות וחפיפה

שעות התלמדות או חפיפה במסגרת העבודה, מחויבות בתשלום של שכר מינימום לפחות.

הפסקות בעבודה

מעסיק יכול לנכות את זמן ההפסקה משכר העובד בתנאי שהעובד רשאי לצאת ממקום העבודה. הפסקות קצרות לצורך התרעננות וכיוצא בזה הן על חשבון המעסיק

מועד התשלום

על המעסיק לשלם את השכר לא יאוחר מה-9 בחודש (עבור החודש הקודם).

שעות נוספות

שעה נוספת היא כל שעת עבודה מעבר ל-8 שעות ביום. לעובדים המועסקים פחות משישה ימים בשבוע, חישוב השעות הנוספות יחל לאחר 8.6 שעות עבודה ביום. החישוב נעשה לפי מספר השעות באותו יום (אין לקזז את השעות מימי עבודה אחרים).
תשלום: שעתיים ראשונות – תוספת של 25%. מעל השעתיים הראשונות – תוספת של 50%.

שעות עבודה בשבת

36 שעות רצופות, שבתוכן נכללות 24 השעות של יום השבת, מכניסתה ועד צאתה. מי שעבד בחג, זכאי לגמול בשיעור של 150% משכר יום עבודה, ונוסף על כך, ליום מנוחה חלופי. שתי שעות נוספות ראשונות בשבת – 175%. כל שעה נוספת מעבר לכך – 200%

משמרת לילה

אם לפחות שעתיים מהמשמרת הן בין 10 בלילה לבין 6 בבוקר, יום העבודה הוא בן 7 שעות. כל שעה מעבר לכך, נחשבת לשעה נוספת

עבודה בחג

עובד בשכר חודשי שהועסק בחג זכאי לגמול של 150% משכר יום עבודה ונוסף על כך, ליום מנוחה חלופי. עובד לפי שעות שהועסק בחג זכאי לגמול של 150% משכר יום עבודה + דמי החג (סה"כ 250%)

ימי אבל

לאחר שלושה חודשים, זכאי עובד לתשלום בגין 7 ימי אבל, במקרה של מות בן משפחה מקרבה ראשונה

פיצויי פיטורים

זכאים עובדים שהועסקו מעל שנה, שפוטרו או שעבודתם הופסקה בשל: הרעה מוחשית בתנאי עבודה; מצב בריאותי; התפטרות במהלך 9 חודשים מיום הלידה; מעבר מגורים למרחק העולה על 40 ק"מ ממקום העבודה לצורך הצטרפות לבן-זוג המתגורר שם; מעבר לישוב חקלאי/לעיר פיתוח ל-6 חודשים לפחות; פטירת מעסיק/עובד; פשיטת רגל של מעסיק; התפטרות בעקבות התגייסות לצה"ל/לשב"ס/למשטרה; מעסיק לא פנה שלושה חודשים לפני סיום החוזה בהצעה לחדש את החוזה; הגעת העובד לגיל הפרישה; מי שהתריע בפני המעסיק (בכתב) שלא קיבל את זכויותיו לפי חוק או נסיבות אחרות שבגינן לא ניתן לצפות מן העובד שימשיך בעבודתו. מועד תשלום של פיצויי הפיטורים – עם הפסקת יחסי העבודה.

image page

הודעה מוקדמת לפיטורים

ההודעה על פיטורים או התפטרות נעשית בכתב בלבד, בציון תאריך כתיבת המכתב והתאריך שבו ייכנסו לתוקף הפיטורים או ההתפטרות! עובד חודשי – במהלך שנת עבודתו הראשונה, יום לכל חודש עבודה בששת חודשי עבודתו הראשונים, ויומיים וחצי לכל חודש עבודה החל מחודש השביעי לעבודתו (נוסף על השישה). לאחר שנת עבודה, הודעה מוקדמת של חודש. עובד יומי/שעתי – במהלך שנת עבודתו הראשונה, יום לכל חודש עבודה. לאחר שנת עבודה, שבועיים. במהלך שנת עבודתו השנייה, שבועיים ועוד יום נוסף לכל שני חודשי עבודה בשנה זו. במהלך שנת העבודה השלישית, שלושה שבועות ועוד יום נוסף לכל שני חודשי עבודה בשנה זו. לאחר שלוש שנות עבודה ואילך – חודש.

תשלום עבור הודעה מוקדמת

במקרה שהמעסיק לא קיים את חובת ההודעה המוקדמת, יהיה זכאי העובד לפיצוי תמורת הודעה מוקדמת, בגובה הפסד השכר הרגיל עבור תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה שבו העובד לא קיים את חובת ההודעה המוקדמת, רשאי המעסיק לנכות מכל סכום שיגיע לעובד, סכום השווה לשכר הרגיל שהיה מקבל עבור תקופת ההודעה המוקדמת שלא עבד בה

התחלת יחסי עבודה וסיומם

חובה על המעסיק לתת לעובד הודעה על כך בכתב

שכר ותנאי עבודה

המעסיק מחויב לתת הודעה בכתב המפרטת את השכר, את תנאי העבודה ואת השינוי בהם.
התיישנות להגשת תביעות לביה"ד לעבודה
ניתן להגיש תביעה עד 7 שנים מהיום שבו נוצרה החובה לשלם

חשוב לדעת

מלבד המפרט החלקי של זכויות אלו החלים על כל עובד בישראל, קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה אשר מוסיפים זכויות נוספות לעובדים המשתייכים לארגוני העובדים השונים