התקשר/י עכשיו

03-7785504 או השאר/י פרטים ונחזור אלייך
בדיקת הפרשות לפנסיה ולגמל

זכויות עובדים מבחינת צו הרחבה לביטוח פנסיוני

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שפורסם במרץ 2008, קובע שהחל מינואר 2008 על כל מעסיק חלה חובה להפריש עבור העובד כספים לקרן פנסיה ולקרן פיצויים. שיעור ההפרשה בצו זה השתנה משנה לשנה, דבר שהקשה על עובדים לעקוב אחר ההפרשות הנדרשות מצד המעסיק.

תלוש שכר כביטוי הפרשות לפנסיה

לצערנו אנו עדים למקרים רבים שבהם המעסיקים נענים לצו זה באופן חלקי בלבד, ולעתים אף מתעלמים ממנו כליל. מצב אבסורדי נוסף נוצר כאשר המעסיק מנכה משכרו של העובד (בהתאם לחוק) את הכספים שעליו להפריש לקרן הפנסיה, אך בפועל אינו מפריש אותם! דבר זה ניתן לזהות בתלוש שכר.
חשוב לציין שקיימים צווי הרחבה המיטיבים אף יותר עם העובדים לעניין הפרשות לפנסיה ו/או הפרשות להשתלמות, מאשר צו ההרחבה הכללי. לצערנו, לא כל המעסיקים יודעים זאת והם אינם פועלים לפי צווי הרחבה אלו, וכך נוצרים הפרשים לטובת העובד.
בסיועם של רואי חשבון ובודקי שכר מוסמכים, אנו מבצעים חישוב מדויק של הפרשות לפנסיה, לפיצויים ולהשתלמות המגיעים לעובד. אנו משווים בין נתוני תלושי השכר לבין הפקדות לקרנות שבוצעו בפועל על ידי המעסיק ומציגים את ההפרשים בטבלאות ברורות ונוחות.

image page