התקשר/י עכשיו

03-7785504 או השאר/י פרטים ונחזור אלייך
שירותים לעורכי דין העוסקים בדיני עבודה

חברתנו מספקת מגוון רחב של שירותים לעורכי דין העוסקים בדיני עבודה

דוח הפרשי זכויות ממעסיק

– רואי חשבון/בודקי שכר מוסמכים, עורכים דוח הפרשי זכויות ממעסיק, זאת על סמך תלושי שכר, דוחות נוכחות, דוחות גמל, טפסי 161, הסכמי עבודה, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ועוד. ניתן לראות דוגמה לדו"ח בקישור הבא .

חוות דעת של רואה חשבון לבית הדין לעבודה

– אנו מכינים חוות דעת של רואה חשבון בהתבסס על דוח הפרשי זכויות ממעסיק. חוות הדעת כוללת בדיקות, נימוקים, הסברים ודגשים ביחס למסמכים ולכל נתון אחר שעל פיו הוכן תחשיב מפורט. בניגוד לדוח הפרשי זכויות שעשוי להתבסס ברובו על תשאול של העובד במקרה שחסרים מסמכים, חוות דעת בלתי מסויגת חייבת להתבסס על נתונים אובייקטיביים.

ייצוג בבית הדין לעבודה

– רואה חשבון/בודק שכר מוסמך מתייצב בבית הדין לעבודה על מנת להציג בפני השופט את חוות דעתו או את דוח הפרשי הזכויות מהמעסיק. הוא עונה על שאלות ומספק הסברים הנוגעים לאופן ביצוע החישוב ולנתונים שעליהם התבסס הדוח.

ביקורת של בודק שכר מוסמך

– הביקורת מבוצעת בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, הן לשם הפחתת קנסות של משרד הכלכלה שניתנו למעסיקים והן לצורך בקרות ולמניעת הפרות אצל המעסיקים שרוצים להיות בטוחים שאינם חשופים יתר על המידה לתביעות מצד העובדים.

image page

מניסיוננו, חישובים בלתי תלויים של רואה חשבון/בודק שכר מוסמך המוצגים בבית הדין לעבודה תורמים רבות להבנתו של התיק על ידי המשתתפים בדיונים. כמו כן, החישובים משפיעים על ההסכמים ו/או על פסיקות בבתי דין לעבודה.
התקשרו ואנו נשמח לפרט לכם יותר על השירותים המוענקים לעורכי דין בדיני עבודה